Zorgverzekering


De kwaliteit van de apotheken wordt niet alleen door ons zelf in de gaten gehouden. Ook van buitenaf wordt de kwaliteit beoordeeld. Jaarlijks wordt de apotheek getoetst door de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) en de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Hierbij worden tal van gebieden doorgelicht. Hierbij moet u denken aan bereikbaarheid, service, logistiek, maar ook de samenwerking met andere zorgverleners en naleving van richtlijnen op het gebied van geneesmiddelcombinaties.

Zorgverzekeraars gebruiken deze kwaliteitsindicatoren, zoals dit genoemd wordt, om apotheken te vergelijken. Hoe beter apotheken scoren bij de indicatoren, des te hoger is de waardering op de schaal van sterren (van 1 tot 4). 

Bij AGIS/Achmea hebben alle apotheken in Ede de hoogste kwaliteitswaardering van 4 sterren gekregen. Bij Menzis hebben de apotheken een zogenaamd zorgplus-contract afgesloten, wat wil zeggen dat de apotheken aan een aantal kwaliteitseisen van deze zorgverzekeraar voldoen (zoals verruimde openingstijden, prestatie-kwaliteitsindicatoren etc). Ook met andere zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het uitvoeren van extra medicatiechecks, protocollen op het gebied van verbandmaterialen en incontinentiemateriaal.