Overleg met andere zorgverleners


Het overleg met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuis en andere apotheken in de regio is goed georganiseerd. De lijnen tussen de zorgverleners zijn kort. Voor vragen of problemen die worden gesignaleerd in de medicatie waarbij overleg met een andere zorgverleners nodig is, wordt altijd gebeld. Dit kan ook voorkomen als u een recept inlevert aan de balie.

Het merendeel van de vijf apotheken in Ede zijn gelegen in een gezondheidscentrum. Hierdoor zijn de lijnen tussen de zorgverleners binnen het centrum kort, waardoor overleg nog makkelijker wordt. Daarnaast biedt een gezondheidscentrum het voordeel van ketenzorg. Hierbij vullen verschillende zorgverleners elkaar aan door hun specifieke deskundigheid in te zetten voor een patiënt die een bepaalde aandoening heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot diabetes en COPD.

Eenmaal in de 4 tot 6 weken heeft de apotheek een overleg met een groep huisartsen. Dit heet een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO). Hierin worden de huisartsen en apothekers bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van een medisch onderwerp. Daarbij worden meestal ook werkafspraken gemaakt. Alle huisartsen en apotheken in Ede behandelen in die maand hetzelfde onderwerp en ook het voorstel voor werkafspraken is Ede-breed afgestemd.