Verbeterproces


Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek

Elk jaar wordt in alle apotheken een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierbij wordt u mening gevraagd naar meerdere aspecten van de apotheek. Zo kunnen wij onze dienst- en serviceverlening verbeteren.
Meerdere zorgverzekeraars stellen in hun contract met de apotheek een klanttevredenheidsonderzoek als vereiste.

Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA)

Alle apotheken in Ede doen mee aan het Mystery Guest Onderzoek (MGO) van het onafhankelijke onderzoeksbureau AMP Onderzoek & Advies in de zorg. In 2012 namen 759 apotheken in Nederland deel aan dit onderzoek. Vanaf 2013 heet het MGO Onderzoeksprogramma Kwaliteit Appotheken (OKA).
Deelname aan het OKA is sinds enkele jaren door zorgverzekeraar Achmea opgenomen als voorwaarde voor intensieve contractering.

Elke apotheek wordt 6x per jaar  benaderd door "Mystery Guests" die zich voordoen als alledaagse patient. Er wordt dan een bepaalde zorgvraag gesteld, waarbij door de Mystery Guest gekeken wordt naar voorlichting en advisering, maar ook of de zorgvraag volledig wordt "uitgevraagd". Want vanwege de "addertjes onder het gras" kan de apotheek alleen met goed doorvragen pas echt achter de essentie van de zorgvraag komen. De apotheek wordt tevens beoordeeld op ruimte en faciliteiten en bejegening door het apotheekteam.

Met trots kunnen wij u melden dat, de Acacia Apotheek in 2012 bij alle uitgevoerde onderzoeken ruim boven het landelijk gemiddelde scoorde en daarmee de tweede plaats in de top-10 van beste apotheken in Nederland behaalde!! Apotheek Rietkampen is op de 29ste plaats geeindigd.