HKZ


De maatschap  van 5 apotheken, VOF Edesche Apotheek, heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle Edese apotheken hebben al lange tijd een kwaliteitszorgsysteem dat gecertificeerd is volgens HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) en ISO (International  Organization for Standardization)-normen.
Alle werkzaamheden die in de apotheek worden uitgevoerd, zijn vastgelegd in het kwaliteitszorgsysteem. Elk jaar worden de apotheken door een extern certificeringsbedrijf (DEKRA) getoetst.

Bij het opstellen van het kwaliteitszorgsysteem hebben alle apotheekmedewerkers kritisch naar de kwaliteit van dienstverlening en zorg gekeken. Van het afleveren van medicijnen (inclusief voorlichting) tot en met de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen. Ook nu blijven we controleren wat we hebben afgesproken en voeren we zo nodig verbeteringen en aanpassingen door. Tevens zijn alle apothekers geregistreerd in het BIG-register en het KNMP-register.

Sinds 2010 hebben de apotheken in Ede zelfs een zogenaamd multi-site certificaat. Dat houdt in dat niet alleen de afzonderlijke apotheken worden getoetst op kwaliteit, maar dat ook de gehele maatschap (op bijv. organisatie, beleid etc) wordt beoordeeld op kwaliteit.